Расклад по POP/IND/L.
cоставы команд BACK

НА 27-М ХОДУ ПОБЕДИЛА КОМАНДА БЕЛЫХ


Положение команд на 1 -й ход (Изменения с 0 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 40000 40000  60(   0   0  0) 1.61 1.01 1.01( 0.61 0.01 0.01)
Whites : 40000 40000  60(   0   0  0) 1.64 1.00 1.00( 0.64 0.00 0.00)
Положение команд на 2 -й ход (Изменения с 1 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 40018 40000  61(  18   0  1) 1.93 1.01 1.03( 0.32-0.00 0.02)
Whites : 40000 40000  60(   0   0  0) 1.97 1.03 1.02( 0.33 0.03 0.02)
Положение команд на 3 -й ход (Изменения с 2 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 40228 40004  81(  210   4 20) 2.14 1.08 1.08( 0.20 0.07 0.05)
Whites : 40560 40006  83(  560   6 23) 2.16 1.25 1.03( 0.19 0.21 0.01)
Положение команд на 4 -й ход (Изменения с 3 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 41375 40021 119( 1147  17 38) 2.28 1.24 1.09( 0.15 0.16 0.01)
Whites : 41890 40045 123( 1330  39 40) 2.19 1.45 1.12( 0.04 0.21 0.09)
Положение команд на 5 -й ход (Изменения с 4 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 43578 40096 135( 2203  75 16) 2.33 1.43 1.20( 0.05 0.19 0.11)
Whites : 43295 40111 141( 1405  66 18) 2.27 1.49 1.27( 0.07 0.04 0.15)
Положение команд на 6 -й ход (Изменения с 5 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 46479 39901 145( 2901 -195 10) 2.34 1.51 1.32( 0.01 0.08 0.12)
Whites : 46189 40276 147( 2894  165  6) 2.29 1.59 1.34( 0.02 0.10 0.07)
Положение команд на 7 -й ход (Изменения с 6 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 49404 39530 144( 2925 -371 -1) 2.37 1.55 1.34( 0.03 0.05 0.02)
Whites : 48640 40516 157( 2451  240 10) 2.30 1.66 1.45( 0.01 0.07 0.11)
Положение команд на 8 -й ход (Изменения с 7 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 50517 39267 148( 1113 -263  4) 2.38 1.61 1.38( 0.01 0.05 0.04)
Whites : 51779 40702 164( 3139  186  7) 2.32 1.72 1.53( 0.02 0.06 0.08)
Положение команд на 9 -й ход (Изменения с 8 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 53263 39143 147( 2746 -124 -1) 2.39 1.67 1.44( 0.01 0.06 0.06)
Whites : 53857 40623 166( 2078  -79  2) 2.34 1.77 1.55( 0.02 0.04 0.02)
Положение команд на 10-й ход (Изменения с 9 -го хода):
==============================================================================
Niggers : 55021 37739 146( 1758 -1404 -1) 2.39 1.68 1.46(-0.00 0.01 0.03)
Whites : 56923 40611 166( 3066  -12  0) 2.36 1.77 1.70( 0.02-0.00 0.15)
Положение команд на 11-й ход (Изменения с 10-го хода):
==============================================================================
Niggers : 56275 35748 147( 1254 -1991  1) 2.39 1.70 1.62( 0.00 0.02 0.15)
Whites : 59469 40885 166( 2546  274  0) 2.36 1.78 1.71( 0.01 0.01 0.00)
Положение команд на 12-й ход (Изменения с 11-го хода):
==============================================================================
Niggers : 57215 35363 146(  940 -385 -1) 2.42 1.73 1.69( 0.03 0.03 0.07)
Whites : 60847 39928 166( 1378 -957  0) 2.39 1.81 1.73( 0.02 0.03 0.02)
Положение команд на 13-й ход (Изменения с 12-го хода):
==============================================================================
Niggers : 57851 34657 145(  636 -706 -1) 2.41 1.77 1.77(-0.00 0.04 0.08)
Whites : 62466 39262 167( 1619 -666  1) 2.40 1.84 1.79( 0.02 0.03 0.06)
Положение команд на 14-й ход (Изменения с 13-го хода):
==============================================================================
Niggers : 58709 33512 148(  858 -1145  3) 2.42 1.80 1.77( 0.01 0.03 0.01)
Whites : 63636 39436 166( 1170  174 -1) 2.42 1.84 1.85( 0.01-0.00 0.06)
Положение команд на 15-й ход (Изменения с 14-го хода):
==============================================================================
Niggers : 56907 31873 138( -1802 -1639 -10) 2.42 1.83 1.79( 0.00 0.03 0.01)
Whites : 64381 39858 164(  745  422 -2) 2.43 1.85 1.91( 0.01 0.02 0.06)
Положение команд на 16-й ход (Изменения с 15-го хода):
==============================================================================
Niggers : 52637 29052 127( -4270 -2821 -11) 2.45 1.88 1.87( 0.03 0.04 0.09)
Whites : 66641 40347 169( 2260  489  5) 2.45 1.87 1.96( 0.02 0.02 0.05)
Положение команд на 17-й ход (Изменения с 16-го хода):
==============================================================================
Niggers : 46973 26477 119( -5664 -2575 -8) 2.48 1.88 2.01( 0.03 0.00 0.14)
Whites : 68127 39897 172( 1486 -450  3) 2.45 1.89 2.02( 0.00 0.02 0.05)
Положение команд на 18-й ход (Изменения с 17-го хода):
==============================================================================
Niggers : 45849 26841 113( -1124  364 -6) 2.47 1.96 2.03(-0.00 0.08 0.02)
Whites : 69026 39741 173(  899 -156  1) 2.48 1.90 2.03( 0.02 0.01 0.02)
Положение команд на 19-й ход (Изменения с 18-го хода):
==============================================================================
Niggers : 43698 26399 109( -2151 -442 -4) 2.50 2.02 2.13( 0.03 0.06 0.10)
Whites : 70085 40550 178( 1059  809  5) 2.50 1.98 2.04( 0.03 0.09 0.01)
Положение команд на 20-й ход (Изменения с 19-го хода):
==============================================================================
Niggers : 41458 25255 104( -2240 -1144 -5) 2.50 2.08 2.22(-0.00 0.06 0.09)
Whites : 71515 41956 187( 1430 1406  9) 2.60 2.02 2.08( 0.09 0.03 0.04)
Положение команд на 21-й ход (Изменения с 20-го хода):
==============================================================================
Niggers : 42977 25558 101( 1519  303 -3) 2.50 2.08 2.29( 0.00 0.01 0.07)
Whites : 74547 44018 193( 3032 2062  6) 2.60 2.05 2.11( 0.00 0.03 0.03)
Положение команд на 22-й ход (Изменения с 21-го хода):
==============================================================================
Niggers : 42424 26161  94( -553  603 -7) 2.50 2.19 2.30( 0.00 0.10 0.01)
Whites : 76708 46384 202( 2161 2366  9) 2.60 2.14 2.15( 0.00 0.09 0.04)
Положение команд на 23-й ход (Изменения с 22-го хода):
==============================================================================
Niggers : 42023 25817  99( -401 -344  5) 2.51 2.23 2.32( 0.00 0.04 0.02)
Whites : 78973 49316 210( 2265 2932  8) 2.66 2.19 2.21( 0.06 0.05 0.06)
Положение команд на 24-й ход (Изменения с 23-го хода):
==============================================================================
Niggers : 40166 24374  92( -1857 -1443 -7) 2.55 2.33 2.36( 0.04 0.09 0.05)
Whites : 82716 51959 218( 3743 2643  8) 2.66 2.20 2.37(-0.00 0.01 0.16)
Положение команд на 25-й ход (Изменения с 24-го хода):
==============================================================================
Niggers : 35976 23597  77( -4190 -777 -15) 2.59 2.40 2.41( 0.05 0.07 0.05)
Whites : 85545 52031 220( 2829  72  2) 2.67 2.28 2.39( 0.01 0.09 0.01)
Положение команд на 26-й ход (Изменения с 25-го хода):
==============================================================================
Niggers : 31512 21818  74( -4464 -1779 -3) 2.64 2.44 2.44( 0.05 0.04 0.03)
Whites : 93081 53253 236( 7536 1222 16) 2.66 2.31 2.40(-0.00 0.03 0.01)
Положение команд на 27-й ход (Изменения с 26-го хода):
==============================================================================
Niggers : 28855 19825  70( -2657 -1993 -4) 2.66 2.46 2.67( 0.02 0.02 0.23)
Whites : 101657 54279 245( 8576 1026  9) 2.66 2.31 2.41(-0.00 0.00 0.01)